asdfadsf


Places Searchbox </ title><br /> <Style><br /> / * Stel de kaarthoogte altijd expliciet in om de grootte van de div te definiëren<br /> * element dat de kaart bevat. * /<br /> #kaart {<br /> hoogte: 100%;<br /> }<br /> / * Optioneel: zorgt ervoor dat de voorbeeldpagina het venster vult. * /<br /> html, body {<br /> hoogte: 100%;<br /> marge: 0;<br /> opvulling: 0;<br /> }<br /> #Beschrijving {<br /> lettertype-familie: Roboto;<br /> lettergrootte: 15px;<br /> font-gewicht: 300;<br /> }</p> <p> # infowindow-content .title {<br /> lettertype: vet;<br /> }</p> <p> # infowindow-content {<br /> Geen weergeven;<br /> }</p> <p> #map # infowindow-content {<br /> weergave: inline;<br /> }</p> <p> .pac-card {<br /> marge: 10 px 10 px 0 0;<br /> grensradius: 2px 0 0 2px;<br /> box-sizing: border-box;<br /> -moz-box-sizing: border-box;<br /> overzicht: geen;<br /> vakschaduw: 0 2px 6px rgba (0, 0, 0, 0,3);<br /> achtergrondkleur: #fff;<br /> lettertype-familie: Roboto;<br /> }</p> <p> # pac-container {<br /> padding-bottom: 12px;<br /> margin-right: 12px;<br /> }</p> <p> .pac-controls {<br /> weergave: inline-block;<br /> opvulling: 5px 11px;<br /> }</p> <p> .pac-controls label {<br /> lettertype-familie: Roboto;<br /> lettergrootte: 13px;<br /> font-gewicht: 300;<br /> }</p> <p> # pac-input {<br /> achtergrondkleur: #fff;<br /> lettertype-familie: Roboto;<br /> lettergrootte: 15px;<br /> font-gewicht: 300;<br /> marge links: 12px;<br /> opvulling: 0 11px 0 13px;<br /> tekstoverloop: ellips;<br /> breedte: 400 px;<br /> }</p> <p> # pac-input: focus {<br /> randkleur: # 4d90fe;<br /> }</p> <p> #title {<br /> kleur: #fff;<br /> achtergrondkleur: # 4d90fe;<br /> tekengrootte: 25 px;<br /> font-gewicht: 500;<br /> opvulling: 6px 12px;<br /> }<br /> #doelwit {<br /> breedte: 345 px;<br /> }<br /> </ Style><br /> </ Head><br /> <Body><br /> <input id = "pac-input" class = "controls" type = "text" placeholder = "Zoekvak"></p> <div id = "map"> </ div><br /> <Script><br /> // In dit voorbeeld wordt een zoekvak aan een kaart toegevoegd met behulp van Google Places Autocomplete<br /> // voorzien zijn van. Mensen kunnen geografische zoekopdrachten invoeren. Het zoekvak retourneert een<br /> // keuzelijst met een mix van plaatsen en voorspelde zoektermen.</p> <p> // Voor dit voorbeeld is de Places-bibliotheek vereist. Neem de bibliotheken = plaatsen op<br /> // parameter wanneer u de API voor het eerst laadt. Bijvoorbeeld:<br /> // <script src = "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=places"></p> <p> function initAutocomplete () {<br /> var map = new google.maps.Map (document.getElementById ('map'), {<br /> midden: {lat: -33.8688, lng: 151.2195},<br /> zoom: 13,<br /> mapTypeId: 'roadmap'<br /> });</p> <p> // Maak het zoekvak en koppel het aan het UI-element.<br /> var input = document.getElementById ('pac-input');<br /> var searchBox = new google.maps.places.SearchBox (invoer);<br /> map.Controls [google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT] .Schuif (input);</p> <p> // Bias de SearchBox resultaten naar de viewport van de huidige kaart.<br /> map.addListener ('bounds_changed', function () {<br /> searchBox.setBounds (map.getBounds ());<br /> });</p> <p> var markers = [];<br /> // Luister naar de gebeurtenis die wordt afgevuurd wanneer de gebruiker een voorspelling selecteert en ophaalt<br /> // meer details voor die plaats.<br /> searchBox.addListener ('places_changed', function () {<br /> var places = searchBox.getPlaces ();</p> <p> if (places.length == 0) {<br /> terug te keren;<br /> }</p> <p> // Wis de oude markeringen op.<br /> markers.forEach (function (marker) {<br /> marker.setMap (null);<br /> });<br /> markeringen = [];</p> <p> // Ontvang voor elke plaats het pictogram, de naam en de locatie.<br /> var bounds = new google.maps.LatLngBounds ();<br /> places.forEach (function (place) {<br /> if (! place.geometry) {<br /> console.log ("Geretourneerde plaats bevat geen geometrie");<br /> terug te keren;<br /> }<br /> var icon = {<br /> url: place.icon,<br /> grootte: nieuwe google.maps.Size (71, 71),<br /> oorsprong: nieuwe google.maps.Point (0, 0),<br /> anchor: new google.maps.Point (17, 34),<br /> scaledSize: new google.maps.Size (25, 25)<br /> };</p> <p> // Maak een markering voor elke plaats.<br /> markers.push (new google.maps.Marker ({<br /> kaart: kaart,<br /> pictogram: pictogram,<br /> titel: place.name,<br /> positie: place.geometry.location<br /> }));</p> <p> if (place.geometry.viewport) {<br /> // Alleen geocodes hebben een viewport.<br /> bounds.union (place.geometry.viewport);<br /> } else {<br /> bounds.extend (place.geometry.location);<br /> }<br /> });<br /> map.fitBounds (grenzen);<br /> });<br /> }</p> <p> </ Script><br /> <script src = "https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key= YOUR_API_KEY & libraries = places & callback = initAutocomplete" async defer> </ script><br /> </ Body><br /> </ Html></p> <div class='heateor_sss_sharing_container heateor_sss_vertical_sharing heateor_sss_bottom_sharing' style='width:104px;left: -10px;top: 100px;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;' heateor-sss-data-href='http://campingvizier.nl/asdfadsf/'><ul class="heateor_sss_sharing_ul"><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Facebook" Title="Facebook" class="heateorSssSharing heateorSssFacebookBackground" onclick='heateorSssPopup("https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F")'><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssFacebookSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Twitter" Title="Twitter" class="heateorSssSharing heateorSssTwitterBackground" onclick='heateorSssPopup("http://twitter.com/intent/tweet?text=asdfadsf&url=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F")'><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssTwitterSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Google plus" Title="Google plus" class="heateorSssSharing heateorSssGoogleplusBackground" onclick='heateorSssPopup("https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F")'><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssGoogleplusSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Linkedin" Title="Linkedin" class="heateorSssSharing heateorSssLinkedinBackground" onclick='heateorSssPopup("http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F&title=asdfadsf")'><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssLinkedinSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Pinterest" Title="Pinterest" class="heateorSssSharing heateorSssPinterestBackground" onclick="javascript:void( (function() {var e=document.createElement('script' );e.setAttribute('type','text/javascript' );e.setAttribute('charset','UTF-8' );e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)})());"><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssPinterestSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Reddit" Title="Reddit" class="heateorSssSharing heateorSssRedditBackground" onclick='heateorSssPopup("http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F&title=asdfadsf")'><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssRedditSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Delicious" Title="Delicious" class="heateorSssSharing heateorSssDeliciousBackground" onclick='heateorSssPopup("http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F&title=asdfadsf")'><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssDeliciousSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Stumbleupon" Title="Stumbleupon" class="heateorSssSharing heateorSssStumbleuponBackground" onclick='heateorSssPopup("http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F&title=asdfadsf")'><ss style="display:block;" class="heateorSssSharingSvg heateorSssStumbleuponSvg"></ss></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" alt="Whatsapp" Title="Whatsapp" class="heateorSssSharing heateorSssWhatsappBackground"><a href="whatsapp://send?text=asdfadsf http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F" rel="nofollow"><ss style="display:block" class="heateorSssSharingSvg heateorSssWhatsappSvg"></ss></a></i></li><li class="heateorSssSharingRound"><i style="width:100%px;height:40px;border-radius:40px;" title="More" alt="More" class="heateorSssSharing heateorSssMoreBackground" onclick="heateorSssMoreSharingPopup(this, 'http://campingvizier.nl/asdfadsf/', 'asdfadsf', '' )" ><ss style="display:block" class="heateorSssSharingSvg heateorSssMoreSvg"></ss></i></li></ul><div class="heateorSssClear"></div></div><div class='apss-social-share apss-theme-1 clearfix' > <div class='apss-facebook apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Facebook" target='_blank' href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://campingvizier.nl/asdfadsf/'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-facebook'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Facebook</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-twitter apss-single-icon'> <a rel='nofollow' href="https://twitter.com/intent/tweet?text=asdfadsf&url=http%3A%2F%2Fcampingvizier.nl%2Fasdfadsf%2F&" title="Share on Twitter" target='_blank'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-twitter'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Twitter</span><span class='apss-share'>Tweet</span> </div> </a> </div> <div class='apss-google-plus apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Google Plus" target='_blank' href='https://plus.google.com/share?url=http://campingvizier.nl/asdfadsf/'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-google-plus'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Google Plus</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-pinterest apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Pinterest" href='javascript:pinIt();'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-pinterest'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Pinterest</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-linkedin apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on LinkedIn" target='_blank' href='http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=asdfadsf&url=http://campingvizier.nl/asdfadsf/&summary=Places+Searchbox+%0D%0A+++++%0D%0A+++++++%2F+%2A+Stel+de+kaarthoogte+altijd+expliciet+in+om+de+grootte+van+de+di...'> <div class='apss-icon-block clearfix'><i class='fa fa-linkedin'></i> <span class='apss-social-text'>Share on LinkedIn</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> <div class='apss-digg apss-single-icon'> <a rel='nofollow' title="Share on Digg" target='_blank' href='http://digg.com/submit?phase=2%20&url=http://campingvizier.nl/asdfadsf/&title=asdfadsf'> <div class='apss-icon-block clearfix'> <i class='fa fa-digg'></i> <span class='apss-social-text'>Share on Digg</span> <span class='apss-share'>Share</span> </div> </a> </div> </div> </div><!-- .entry-content --> </article> <div id="comments" class="comments-area"> </div><!-- #comments --> </main><!-- #main --> </section><!-- #primary --> <section id="secondary" class="main-sidebar widget-area clearfix" role="complementary"> <aside id="search-2" class="widget widget_search clearfix"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="http://campingvizier.nl/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" title="Search for:" /> </label> <button type="submit" class="search-submit"> <span class="genericon-search"></span> <span class="screen-reader-text">Search</span> </button> </form> </aside><aside id="gambit-magazine-posts-sidebar-5" class="widget gambit-magazine-sidebar-widget clearfix"> <div class="widget-magazine-posts-sidebar widget-magazine-posts clearfix"> <div class="widget-header"><h3 class="widget-title"><a class="category-archive-link" href="http://campingvizier.nl/category/uitgelicht/" title="View all posts from category Uitgelicht">Uitgelicht</a></h3></div> <div class="widget-magazine-posts-content"> <article id="post-1602" class="large-post clearfix post-1602 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-uitgelicht"> <a href="http://campingvizier.nl/uitgelicht/bo-camp-urban-outdoor-pannenset-travel-4-delig/" rel="bookmark"> <img src="https://vahb.nl/img/products/normal/2100800.jpg" class="external-img wp-post-image " /> </a> <header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://campingvizier.nl/uitgelicht/bo-camp-urban-outdoor-pannenset-travel-4-delig/" rel="bookmark">Bo-Camp – Urban Outdoor – Pannenset – Travel – 4-Delig</a></h2> <div class="entry-meta"><span class="meta-date"><a href="http://campingvizier.nl/uitgelicht/bo-camp-urban-outdoor-pannenset-travel-4-delig/" title="7:29 pm" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2017-08-31T19:29:31+00:00">augustus 31, 2017</time></a></span></div> </header><!-- .entry-header --> </article> <article id="post-1576" class="large-post clearfix post-1576 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-uitgelicht"> <a href="http://campingvizier.nl/uitgelicht/de-ranger-zorgt-ervoor-manoeuvreren-zonder-hulp/" rel="bookmark"> <img src="http://www.alko-tech.com/sites/default/files/produktdetailseite/9997/productimages/ranger_produktbild.jpg" class="external-img wp-post-image " /> </a> <header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://campingvizier.nl/uitgelicht/de-ranger-zorgt-ervoor-manoeuvreren-zonder-hulp/" rel="bookmark">De RANGER zorgt ervoor: Manoeuvreren zonder hulp</a></h2> <div class="entry-meta"><span class="meta-date"><a href="http://campingvizier.nl/uitgelicht/de-ranger-zorgt-ervoor-manoeuvreren-zonder-hulp/" title="6:49 pm" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2017-08-30T18:49:15+00:00">augustus 30, 2017</time></a></span></div> </header><!-- .entry-header --> </article> </div> </div> </aside> </section><!-- #secondary --> <section id="secondary" class="small-sidebar widget-area clearfix" role="complementary"> <aside id="text-2" class="widget widget_text clearfix"> <div class="textwidget"><p><a href="http://www.asadventure.nl/affiliateTracking/tradeTracker/index.cfm?tt=6944_914466_220077_&r=" target="_blank" rel="nofollow noopener"><img src="http://ti.tradetracker.net/?c=6944&m=914466&a=220077&r=&t=html" alt="" width="250" height="250" border="0" /></a></p> </div> </aside><aside id="gambit-magazine-posts-sidebar-4" class="widget gambit-magazine-sidebar-widget clearfix"> <div class="widget-magazine-posts-sidebar widget-magazine-posts clearfix"> <div class="widget-header"><h3 class="widget-title"><a class="category-archive-link" href="http://campingvizier.nl/category/uittips/" title="View all posts from category Uittips">UIttips</a></h3></div> <div class="widget-magazine-posts-content"> <article id="post-3835" class="large-post clearfix post-3835 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-uittips"> <a href="http://campingvizier.nl/uittips/jenevermuseum-en-de-schiedamse-molens-heropenen-molen-de-walvisch/" rel="bookmark"> <img width="420" height="280" src="http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jenevermuseum_Molen_De_Walvisch-LR-4-420x280.jpg" class="attachment-gambit-thumbnail-large size-gambit-thumbnail-large wp-post-image" alt="" srcset="http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jenevermuseum_Molen_De_Walvisch-LR-4-420x280.jpg 420w, http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jenevermuseum_Molen_De_Walvisch-LR-4-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 420px) 100vw, 420px" /> </a> <header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/jenevermuseum-en-de-schiedamse-molens-heropenen-molen-de-walvisch/" rel="bookmark">Jenevermuseum en De Schiedamse Molens heropenen Molen De Walvisch</a></h2> <div class="entry-meta"><span class="meta-date"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/jenevermuseum-en-de-schiedamse-molens-heropenen-molen-de-walvisch/" title="9:56 am" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2018-02-13T09:56:38+00:00">februari 13, 2018</time></a></span></div> </header><!-- .entry-header --> </article> <article id="post-1927" class="large-post clearfix post-1927 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-uittips"> <a href="http://campingvizier.nl/uittips/het-allerlaatste-snorfestival-in-de-snorfabriek/" rel="bookmark"> <img width="420" height="280" src="http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2017/09/gKa-BQyCkH-CO5oHN3MNNq9OE1lYMIB1ouiy6-ReC7w-420x280.jpg" class="attachment-gambit-thumbnail-large size-gambit-thumbnail-large wp-post-image" alt="" srcset="http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2017/09/gKa-BQyCkH-CO5oHN3MNNq9OE1lYMIB1ouiy6-ReC7w-420x280.jpg 420w, http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2017/09/gKa-BQyCkH-CO5oHN3MNNq9OE1lYMIB1ouiy6-ReC7w-300x200.jpg 300w, http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2017/09/gKa-BQyCkH-CO5oHN3MNNq9OE1lYMIB1ouiy6-ReC7w-768x512.jpg 768w, http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2017/09/gKa-BQyCkH-CO5oHN3MNNq9OE1lYMIB1ouiy6-ReC7w-1024x683.jpg 1024w, http://campingvizier.nl/wp-content/uploads/2017/09/gKa-BQyCkH-CO5oHN3MNNq9OE1lYMIB1ouiy6-ReC7w.jpg 1600w" sizes="(max-width: 420px) 100vw, 420px" /> </a> <header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/het-allerlaatste-snorfestival-in-de-snorfabriek/" rel="bookmark">Het allerlaatste Snorfestival in de Snorfabriek</a></h2> <div class="entry-meta"><span class="meta-date"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/het-allerlaatste-snorfestival-in-de-snorfabriek/" title="6:25 am" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2017-09-25T06:25:39+00:00">september 25, 2017</time></a></span></div> </header><!-- .entry-header --> </article> <article id="post-1631" class="large-post clearfix post-1631 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-uittips"> <a href="http://campingvizier.nl/uittips/zoey-frank-at-home-with-things/" rel="bookmark"> <img src="https://userfiles.mailswitch.nl/c/c0ad13542b08320eaf49ac5b15ea251f/1946-f67c14d0a0030bfbcdf0e3329cdeb2b0.jpg" class="external-img wp-post-image " /> </a> <header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/zoey-frank-at-home-with-things/" rel="bookmark">Zoey Frank – At Home With Things</a></h2> <div class="entry-meta"><span class="meta-date"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/zoey-frank-at-home-with-things/" title="7:39 am" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2017-09-04T07:39:04+00:00">september 4, 2017</time></a></span></div> </header><!-- .entry-header --> </article> <article id="post-1629" class="large-post clearfix post-1629 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-uittips"> <a href="http://campingvizier.nl/uittips/beleef-landleven/" rel="bookmark"> <img src="https://www.landleven.nl/getmedia/ebcad270-edbc-43da-b30c-e7bcd4f32afb/Zakspringen1.png?width=400&height=600&ext=.png" class="external-img wp-post-image " /> </a> <header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/beleef-landleven/" rel="bookmark">Beleef Landleven</a></h2> <div class="entry-meta"><span class="meta-date"><a href="http://campingvizier.nl/uittips/beleef-landleven/" title="7:03 am" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2017-09-04T07:03:28+00:00">september 4, 2017</time></a></span></div> </header><!-- .entry-header --> </article> </div> </div> </aside><aside id="random_banner_widget-8" class="widget widget_random_banner_widget clearfix"><div class="bc_random_banner script_bc_rb_widget" data-id="2" data-url="http://campingvizier.nl/wp-admin/admin-ajax.php?action=bc_rb_ads_click&nonce=effa4169ad"><a href="http://www.koeltassenwinkel.nl/?tt=2929_99982_220077_&r=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://ti.tradetracker.net/?c=2929&m=99982&a=220077&r=&t=html" width="728" height="90" border="0" alt="Koelassenwinkel.nl 728x90" /></a></div></aside> </section><!-- #secondary --> </div><!-- #content --> </div><!-- #content-wrap --> <div id="footer" class="site-footer-wrap"> <footer id="colophon" class="site-footer container clearfix" role="contentinfo"> <div id="footer-text" class="site-info"> <span class="credit-link"> Powered by <a href="https://wordpress.org">WordPress</a> and <a href="https://themezee.com/themes/gambit/">Gambit</a>. </span> </div><!-- .site-info --> </footer><!-- #colophon --> </div> </div><!-- #page --> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var frontend_ajax_object = {"ajax_url":"http:\/\/campingvizier.nl\/wp-admin\/admin-ajax.php","ajax_nonce":"502df2d62e"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/accesspress-social-share/js/frontend.js?ver=4.3.5'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"http:\/\/campingvizier.nl\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"Graag verifi\u00ebren dat je geen robot bent."}}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0'></script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/random-banner/assets/script/bc_rb_global.js?ver=4.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/random-banner/assets/script/owl.carousel.js?ver=4.1'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"http:\/\/campingvizier.nl\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Winkelmand bekijken","cart_url":"http:\/\/campingvizier.nl","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"no"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=3.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70'></script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"http:\/\/campingvizier.nl\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.3.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"http:\/\/campingvizier.nl\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_1e390ea8e744666f9387442aed1e2ebe","fragment_name":"wc_fragments_1e390ea8e744666f9387442aed1e2ebe"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=3.3.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-content/plugins/sassy-social-share/public/js/sassy-social-share-public.js?ver=3.1.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://campingvizier.nl/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4'></script> </body> </html>